Bảng Cập Nhật Chính Xác Giá Coin Đào FTC Đỉnh Nhất 2020 - 2021 - 2022

Chào các anh em trong ngành tài chính hệ thống. Đây là bảng cập nhật giá coin FTC chính xác, bắt đầu khởi điểm từ ngày 01/08/2020 với giá 3.0$/1FTC để giúp cho các thành viên nắm bắt và nhận thấy được tiềm năng kinh khủng của giá coin đào FTC và lên kế hoạch bằng mọi giá phải sở hữu càng nhiều càng tốt coin FTC.

- 01/08/2020: 3.0$ (Giá khởi điểm)

- 01/09/2020: 3.5$ (Đã đạt)

- 01/10/2020: 4.0$ (Đã đạt)

- 01/11/2020: 4.5$ (Đã đạt)

- 01/12/2020: 5.0$ (Đã đạt)

- 01/01/2021: 6.0$ (Đã đạt)

- 01/02/2021: 6.5$ (Giá hiện tại: 6.5$/1FTC)

- 01/03/2021: 7.0$ (Giá kế tiếp)

- 01/04/2021: 7.5$ (Giá kế tiếp)

- 01/05/2021: 8.0$ (Giá kế tiếp)

- 01/06/2021: 8.5$ (Giá kế tiếp)

- 01/07/2021: 9.0$ (Giá kế tiếp)

- 01/08/2021: 9.5$ (Giá kế tiếp)

- 01/09/2021: 15$ (Dự kiến lên sàn:15$/FTC)

- 01/10/2021: 30$ (Dự kiến đạt được)

- 01/11/2021: 60$ (Dự kiến đạt được)

- 01/12/2021: 100$ (Dự kiến đạt được)
..............

(Quý 3/2021: Lên sàn và có kế hoạch chạm mốc: 50$, 100$, 500$, 1000$ trong năm 2021-2022)

Không có nhận xét nào: