Cơ Hội Gia Tăng Tài Sản X Lần Cùng Với Dự Án Coin Đào FTC Đỉnh Nhất 2020 - 2021 - 2022


⚛️ SƠ LƯỢC VỀ COIN ĐÀO FTC:
- Trụ sở chính: London office (Bloomsbury Square, London) 
- Ngày dự án khởi chạy: 17/07/2020
- Web vận hành dự án: https://finadcenter.com
- Hệ sinh thái FTC: Network, Mining, Buy Sell, Trading, Blockchain
- Tổng số lượng coin đào FTC: 21 triệu coin 
- Giá FTC khởi điểm: T07(2.5$), T08(3.0$), T09(3.5$), T10(4.0$), giá sắp tới T11(4.5$), T12(5.0$),…Kế hoạch giữa năm 2021 đạt ít nhất 10$ và được lên các sàn giao dịch và công bố trên coinmarketcap, sau đó giá sẽ tăng dần và chinh phục các mốc 50$, 100$, 500$, 1000$,... 
- Coin đào FTC được vận hành với blockchain riêng: theo cơ chế Pow + Pos 
https://blockchain.finadcenter.com (Blockchain riêng của FTC)

⚛️ CƠ CHẾ ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG FTC:
* CƠ CHẾ ĐẦU TƯ
(Kích gói đầu tư bằng ETH, USDT, Coin FTC, Lãi, Hoa Hồng; rút tiền về ví vào thứ 2 hàng tuần bằng ETH hoặc lên gói cho thành viên bất kỳ lúc nào trong ngày, phí rút tiền 1%, trong vòng 24h tiền về)
Lãi suất các gói đầu tư: (Lãi trả $ và gốc trả coin về mỗi tuần và trả liên tục 20 tháng)
100$ (9.5%/tháng) = (4.5%$ + 5%coin)/tháng
500$ (12%/tháng) = (7.0%$ + 5%coin)/tháng
1000$ (13%/tháng) = (8.0%$ + 5%coin)/tháng
3000$ (14%/tháng) = (9.0%$ + 5%coin)/tháng
5000$ (15%/tháng) = (10%$ + 5%coin)/tháng
10000$ (16%/tháng) = (11%$ + 5%coin)/tháng

Ví dụ đầu tư gói 5000$ (Giá hiện tại T10/2020: 1mFTC = 0.35$, 1FTC = 4.0$) * Đầu tư 5000$ = 8580mFTC (0.35$/mFTC) = 858FTC (Vì 10mFTC = 1FTC)
* Vậy 5000$ (15%/tháng) = (10%$ + 5%coin)/tháng = (10% gói 5000$ + 5% của 858FTC)/tháng = (500$ + 71.5FTC)/tháng
(Điều tuyệt vời là khi đầu tư gói 5000$ vào, sẽ được quy ra tổng số coin liền ngay thời điểm kích gói và hàng tháng sẽ nhận được 5% số coin cố định là 71.5 FTC)
+ Nếu FTC giá 4.5$ thì gói 5k$ mỗi tháng nhận = (500$ + 71.5x4.5$) = 822$ = 16.4%/tháng
+ Nếu FTC giá 20$ thì gói 5k$ mỗi tháng nhận = (500$ + 71.5x20$) = 1930$ = 38.6%/tháng
+ Nếu FTC giá 100$ thì gói 5k$ mỗi tháng nhận = (500$ + 71.5x100$) = 7650$ = 153%/tháng

Nhìn vào ví dụ đầu tư gói 5000$, ta thấy khi giá coin FTC tăng mỗi tháng, thì hàng tháng % nhận sẽ không dừng lại ở mức 15% nữa, mà sẽ gia tăng dần đều theo thời gian. Khi giá coin lên 100$, thì mỗi tháng nhận lên đến 153%. Quá tuyệt vời cho những anh em đầu tư ngay thời điểm giá coin đang mới bắt đầu triển khai, với giá chưa đầy 10$ nữa.

Bạn có thể xem chi tiết bảng danh mục đầu tư FTC dưới đây:

* CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG
1. Hoa hồng trực tiếp: 
Giới thiệu 100$(7%), 500$(7%), 1000$(8%), 3000$(8%), 5000$(10%), 10000$(10%)

2. Hoa hồng thụ động lãi/lãi:
- 100$ (3 đời: 3%, 2%, 1%) 
- 500$ (4 đời: 3%, 2%, 1%, 1%) 
- 1000$ (5 đời: 3%, 2%, 1%, 1%, 0.5%) 
- 3000$ (7 đời: 3%, 2%, 1%, 1%, 0.5%, 0.3%, 0.3%) 
- 5000$ (10 đời: 3%, 2%, 1%, 1%, 0.5% và 0.3% từ đời 6 đến đời 10) 
- 10000$ (15 đời: 3%, 2%, 1%, 1%, 0.5% và 0.3% từ đời 6 đến đời 15)

3. Hoa hồng mã rơi hệ thống 20 tầng:
Hưởng 0.5% doanh số 20 tầng (bao gồm doanh số trực hệ và không trực hệ)

4. Hoa hồng cân nhánh:
Nhánh yếu doanh số cộng dồn đạt: 100$ = 5% cân nhánh
2100$ = 6% cân nhánh
5100$ = 7% cân nhánh
10100$ = 8% cân nhánh
15100$ = 9% cân nhánh 30100$ = 10% cân nhánh
60100$ = 11% cân nhánh
100100$ = 12% cân nhánh
200100$ = 13% cân nhánh
(Chú ý: khi rút tiền ở mức nào, thì sẽ nhận % cân nhánh ở mức đó)

5. Hoa hồng cấp bậc:
Từ 1⭐ - 10⭐ với những phần thưởng tiền mặt rất hấp dẫn.
+ Nhánh yếu cộng dồn 10k$ + trực hệ có 1 Leader = 1 sao = Thưởng 200$
+ Nhánh yếu cộng dồn 20k$ + trực hệ có 1 sao = 2 sao = Thưởng 500$
+ Nhánh yếu cộng dồn 40k$ + trực hệ có 2 sao = 3 sao = Thưởng 1000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 80k$ + trực hệ có 3 sao = 4 sao = Thưởng 2000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 160k$ + trực hệ có 4 sao = 5 sao = Thưởng 5000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 350k$ + trực hệ có 5 sao = 6 sao = Thưởng 10000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 500k$ + trực hệ có 6 sao = 7 sao = Thưởng 20000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 1tr$ + trực hệ có 7 sao = 8 sao = Thưởng 50000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 2tr$ + trực hệ có 8 sao = 9 sao = Thưởng 100000$
+ Nhánh yếu cộng dồn 5tr$ + trực hệ có 9 sao = 10 sao = Thưởng 300000$
(Chú ý: để là Leader chỉ cần có 1f1 bên trái và 1f1 bên phải kích ít nhất gói 100$)

CHÚC ANH EM NẮM BẮT ĐƯỢC CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỂ GIA TĂNG TÀI SẢN NHIỀU LẦN VÀ SỞ HỮU ĐƯỢC KẾT QUẢ NGOẠI HẠNG TUYỆT VỜI TẠI COIN ĐÀO FTC NHÉ!

Không có nhận xét nào: