Lịch Làm Việc Offline Và Online Trong Tuần Tại Coin Đào FTC 2020 - 2021 - 2022

SỰ KIỆN FTC (Offline và Online) 
+ Lịch làm chương trình Văn phòng Cộng Hoà (Republic Plaza 18E Cộng Hòa, Lầu 5, phòng 24)
Thứ 3 (opp) bắt đầu 14h 
Thứ 5 (đào tạo) bắt đầu 14h 
Thứ 7 (opp) bắt đầu 19h
+ Lịch làm chương trình trực tuyến zoom
Thứ 6 (đào tạo) bắt đầu 20h30
Chủ Nhật (opp) bắt đầu 20h30

Không có nhận xét nào: